Title: Ўжинок рідного ˚полá / вистачинй працеý М. Г[атцука]
Keywords: Україніка;Етнографія;Фольклор;фонетичний правопис;правопис Гатцука;українські пісні;думи;приказки;прислів’я
Issue Date: 1857
Publisher: ў друкарні Каткоўа 'і т-ўа
Citation: Ўжинок рідного ˚полá / вистачинй працеý М. Г[атцука] – Москўа : ў друкарні Каткоўа 'і т-ўа, 1857. – [2], IV, 370 с.
Abstract: Микола Олексійович Гатцук – український фольклорист, мовознавець, письменник другої половини XIX століття. Псевдоніми – М. Глек, М. Куций та ін. М. Гатцук видав збірку фольклорного матеріалу «Ужинок рідного поля» (1857). Окрім етнографічної цінності видання є пам’яткою правописної культури. У книзі автор зробив спробу упорядкувати український правопис на основі гражданського алфавіту. З метою відображення різноманітних фонетичних нюансів української мови М. Гатцук використовував діакритичні знаки. Через обтяженість останніми правопис М. Гатцука не набув поширення, а сучасниками характеризувався як «дуже дивний та незручний». Однак саме Миколі Гатцуку сучасна українська орфографія завдячує відновленням давнього паєрика – теперішнього апострофа. Видання складається з передмови, написаної упорядником під псевдонімом М. Куций, авторського нарису про походження «козакоруського люду та його мови», зібранню народних пісень та дум. Окремим розділом подано прислів’я та приказки. Наприкінці міститься українсько-російський словник
Description: На титульному аркуші дарчий напис: «Пану Григоровичу від М. Гатцука». У тексті маргіналії упорядника олівцем – відновлені місця цензурованого тексту (виділено курсивом): «Тіл`ки ти тручаўс` Лáд`ского Москоўс`кого ˇпанстўа; Тіл`ки ти хтіў Ýкраíні Самостĭного Царства Гĕ! Дорошенко!...» (с. 305) «Тиж неўажаў, ўнεгич рубаў, Москаліў триклятих…» (с. 306) «Чижеж тебе ў шори ўтáли, Приласки Москоўс`киˇ…» (с. 306) «Дорошенка ˇне карали, Í не дратували… Тіл`ки ў Москўі отрутоý Зле нагодували…» (с. 307) «Згинуў марне Дорошенко, Ў чужим краí тліĕ…» (с. 307) «Колиб слаўнй Дорошенко, - Буў тепре ˇміж нами! Не гинулаб Украíна Так під Москалáми!» (с. 307) «Москал` здаўна ўже пануé, бо бач заўше непраўдуé» (с. 340) «Москоўс`ке пануўанé, шó кота жартуўанé» (с. 340) «Москал` з багном, áк жук з гіўном» (с. 340) «Шó Біг ў нас народе, а лýд наробе. – Москал`ж ўсе теé ў нівеч зводе» (с. 352). Книга поступила до бібліотеки у складі дару В. І. Григоровича. Украиника
Appears in Collections:Фонд В. І. Григоровича

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.jpg368,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
grig_65.pdf62,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.