Title: Т. Шевченко в литературе и искусстве : библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченка
Authors: Комаров, Михайло Федорович
Keywords: Україніка;Нова українська література;Українська література ХІХ ст.;Бібліографія творів Т. Г. Шевченка;Шевченкіана;Тарас Григорович Шевченко;Михайло Федорович Комаров;бібліотека М. Ф. Комарова
Issue Date: 1903
Publisher: типография Е. И. Фесенко
Citation: Т. Шевченко в литературе и искусстве : библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченка / составил М. Комаров. – Одесса : типография Е. И. Фесенко, 1903. – 140 с.
Abstract: Михайло Федорович Комаров (псевдоніми: М. Уманець, М. Комар; 1844-1913) – український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф. У київський період життя Михайло Комаров розпочинає безперервну діяльність як літератор, критик, бібліограф і видавець. У 1881 р. була опублікована його перша невелика праця про Т. Г. Шевченка «Кое что о Шевченке. (Народное предание о погребении Шевченка. Свидание его с М. Щепкиным)», яка стала початком його шевченкіани. Адже М. Комаров був першим бібліографом творів Т. Г. Шевченка та праць про нього. В одеський період життя Михайло Комаров продовжує складати бібліографію творів Т. Г. Шевченка та літературу про нього. У 1903 р. він опублікував книгу «Т. Шевченко в литературе и искусстве. Библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченка». До 100-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 1912 р. М. Комаров опублікував ще одну прикметну книгу – великий збірник поетичних творів різних авторів, присвячених Т. Шевченкові – «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів».
Description: На титульному аркуші дарчий запис: В бібліотеку Т-ва Просвіта від М. Комар[ова]. Поруч штампи: «Бібліотека 1-ої Української Корпоративної Просвіти імени Тараса Шевченка», «Сіст І Хрон 322 Формат».
Appears in Collections:Одеська Шевченкіана

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29a_122.PDF50,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
01.jpg431,61 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.