Title: Constitucions fetes per la molt alta Senyora Reyna dona Germana consort e lochtinent general del Serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago deles dos Sicilies etc...
Keywords: Catalunya;Cataluña;Legislació;S. XVI.;Corts (Monço : 1512);Ferran II, rei de Catalunya-Aragó;Germana, reina-consort de Catalunya-Aragó;Corona Catalanoaragonesa
Issue Date: 1512
Publisher: Rosenbach
Citation: Constituciõs fetes per la molt alta Senyora Reyna dona Germana cõsort e lochtinẽt general del Serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago: deles dos Sicilies etc. En la lizena cort de Cathalunya celebrada a tots los Regnes de ça mar enla Vilade Monço. En lany M.D.e dotze. – [Barcelona : Rosenbach, 1512]. – [12] f. ; 2° (29х21 cm).
Description: Припл. к: La Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando Segõ enla primera Cort de Barçelona : passant en acte de cort en virtut [de]l poder donat a Sa Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades. – [Barcelona : Jaime Vingles, 1520]. Шифр хранения: 155/1113.
Appears in Collections:XVI ст.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тит6.jpg438,35 kBJPEGThumbnail
View/Open
155 1113_6.pdf10,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.