Title: Pragmatica sãcio ...
Keywords: Catalunya;Cataluña;Legislació;S. XVI.;Corts (Monço : 1512);Ferran II, rei de Catalunya-Aragó;Corona Catalanoaragonesa
Issue Date: 1513
Publisher: per Carles amoros : En despesa de mestre Lazer milla ...
Citation: Pragmatica sãcio feta per lo molt illustrissimo e potentissimo e catholich princep Rey e senyor Senyor don Ferrando Rey de Arago y deles dos Sicilies etc … – Estampat en Barcelõa [Barcelona] : per Carles a moros : En despesa de mestre Lazer milla … , 1513. – [2] f. ; 2° (29x21 cm).
Description: Вых. дан. указаны в колофоне. Грав. герб Испании, иниц., концовка. Маргиналии на лат.яз. (XVII в.). Припл. к: La Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando Segõ enla primera Cort de Barçelona : passant en acte de cort en virtut [de]l poder donat a Sa Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades. – [Barcelona : Jaime Vingles, 1520]. Шифр хранения: 155/1113.
Appears in Collections:XVI ст.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тит5.jpg490,69 kBJPEGThumbnail
View/Open
155 1113_5.pdf2,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.