Title: Constitucions de Cathalunya …
Keywords: Catalunya;Cataluña;Ferran II, rei de Catalunya-Aragó;Corona Catalanoaragonesa
Issue Date: 1540
Publisher: p[er] Pere Mõpezat a despeses de Lazer Milla
Citation: Constituciõs de Cathalunya : constitucions fetes per lo serenisim rey don Ferrando rey de Castella e de Arago &c. enla Cort celebrada en Barçelona enlo monestir de Sanct Francesch en lany M.D.iij. – Barcelona : p[er] Pere Mõpezat a despeses de Lazer Milla, 1540. – [6] f. ; 2° (29x21 cm).
Description: Припл. к: La Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando Segõ enla primera Cort de Barçelona : passant en acte de cort en virtut [de]l poder donat a Sa Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades. – [Barcelona : Jaime Vingles, 1520]. Шифр хранения: 155/1113.
Appears in Collections:XVI ст.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тит3.jpg478,28 kBJPEGThumbnail
View/Open
155 1113_3.pdf6,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.